Pravne obavijesti - Argeta

Pravne obavijesti

Autorska prava

Sav sadržaj objavljen na Argetinim web-stranicama vlasništvo je trgovačkog društva Droga Kolinska d.d. te je u zakonom dopuštenim okvirima predmet autorske zaštite ili drugih oblika zaštite intelektualnog vlasništva.

Sadržaji (tekstovi, slike, logotipi…) objavljeni na ovim web-stranicama mogu se rabiti isključivo u nekomercijalne svrhe i ne smiju se mijenjati, prepisivati, umnožavati, ponovno objavljivati, slati poštom ili na bilo koji drugi način širiti u komercijalne svrhe bez izričitoga pisanog odobrenja društva Droga Kolinska d.d.

Sve reprodukcije ili primjerci sadržaja ovih web-stranica moraju zadržati sve navedene oznake autorskih prava te ostale obavijesti o pravima intelektualnog vlasništva ili obavijesti o drugim pravima (znak © 2015 Droga Kolinska, d.d. Sva prava pridržana. Droga Kolinska dio je Atlantic Grupe).

Robni i uslužni žigovi koji se pojavljuju na ovim stranicama registrirani su žigovi čiji je vlasnik ili korisnik licencije društvo Droga Kolinska d.d. (u daljnjem tekstu također Društvo) ili njegova povezana trgovačka društva. Uporaba tih žigova izrijekom je zabranjena, osim u slučajevima utvrđenim ovim tekstom.

Pravila privatnosti

Atlantic Grupa d.d. (dalje: Društvo ili mi) je dio poslovnog sustava Atlantic Grupe u okviru kojeg su uspostavljeni i primjenjuju se visoki standardi poslovnog upravljanja i transparentnog poslovanja a koji podrazumijevanju odgovorno, zakonito i etički utemeljeno ponašanje svih pravnih subjekata Atlantic Grupe, uključujući i poštivanje privatnosti i zaštite osobnih podataka.

Vodeći se navedenim standardima, Društvo kao voditelj obrade u okviru poslovnog sustava Atlantic Grupe, prikuplja i obrađuje osobne podatke zakonito, pošteno i transparentno sukladno važećim propisima te poduzimajući primjerene tehničke i organizacijske mjere usmjerene ka zaštiti osobnih podataka od neovlaštenog pristupa i zlouporabe.

Društvo je svjesno kako je zaštita osobnih podataka važna našim korisnicima i ispitanicima. Stoga Vam želimo prikazati koje osobne podatke prikupljamo, kako upravljamo njima i kako brinemo o njihovoj zaštiti.

Svrhe, opseg i pravni temelj obrade

Osobni podaci se prikupljaju u posebne, izričite i zakonite svrhe, u nužnom opsegu te se obrađuju na način koji je u skladu s tim svrhama.

Društvo će prikupljati i obrađivati osobne podatke samo u slučajevima kada je to propisima dozvoljeno:

obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza ;

kad je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka ;

obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora ;

obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;

obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa Društva ili povezanih društava.

Prikupljanje i korištenje osobnih podataka

Osobni podaci su informacije koje vas identificiraju direktno ili posredno, poput vašeg imena, e-maila, broja telefona, IP adrese ili poštanske adrese.

Društvo ne prikuplja vaše osobne podatke ukoliko vi izričito ne predate takve podatke (npr. upitom za određeni proizvod ili uslugu, zaključivanjem ugovora ili zahtjevom za određene radnje prije zaključivanja ugovora, uključivanjem u programe lojalnosti, prilikom prijave na elektronički newsletter, sudjelovanja u anketama, natječajima i nagradnim igrama, naručivanju uzoraka ili brošura, zamolbama za donacije te prilikom traženja informacija, predajom životopisa ili otvorene ponude ili prijavom na natječaje za otvorena radna mjesta, kao i zapošljavanjem u našem Društvu…).

Vaše osobne podatke prikupljamo, pohranjujemo, koristimo, ili prenosimo u opsegu – sadržajnom i vremenskom – koji je potreban u određenom slučaju, npr. kako bismo odgovorili na vaše upite, ispunili vaše zahtjeve, informirali o našim proizvodima, rezultatima natječaja ili nagradne igre, izvršili ugovornu obavezu ili neophodne radnje prije zaključivanja ugovora, ili izvršili druge naše zakonske ili pravne obaveze. Iz tih razloga, Društvo ponekad treba prenijeti osobne podatke drugim tvrtkama unutar Atlantic Grupe i povezanih društava ili vanjskim pružateljima usluga za daljnju obradu. Pružatelji usluge mogu se, na primjer, angažirati u kontekstu usluga call centra, slanja robe, distribucije reklamnog materijala ili za organiziranje i provođenje nagradnih igara. Društvo zahtjeva od tih strana prihvaćanje važećih pravnih propisa, poštivanje naših uputa, te usklađenost s našim internim pravilima o zaštiti osobnih podataka, kao i zahtjevima za primjenom adekvatnih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite. Iz istih razloga, ponekad će Vaši osobni podaci morati biti preneseni i u druge države EU ili izvan EU, pri čemu Društvo brine da taj prijenos bude u svemu sukladan zakonu i uz primjenu svih raspoloživih i primjerenih mjera zaštite osobnih podataka.

Društvo jamči da Vaše osobne podatke nikome neće prodavati, te da neće prosljeđivati ili posuđivati Vaše osobne podatke trećoj strani ukoliko to nije potrebno kako bi se ispunila određena svrha za koju ste nam iste dali, odnosno jamči da Vaši podaci neće biti dani bilo kojem neovlaštenom primatelju.

Moguće je da Vaše osobne podatke moramo dostaviti nadležnom tijelu javne vlasti ukoliko to nalaže zakon ili drugi obvezujući propis.

Prikupljeni podaci čuvat će se onoliko dugo koliko je potrebno s obzirom na svrhu zbog koje su prikupljeni odnosno u roku u skladu sa važećim propisima.

Korištenje osobnih podataka u reklamne i marketinške svrhe

Kad se Vaši osobni podaci koriste u reklamne i marketinške svrhe sukladno važećim zakonskim propisima iz područja zaštite osobnih podataka, vaši podaci bit će pohranjeni i korišteni u te svrhe, npr. za slanje newslettera, uzoraka proizvoda, poziva na sudjelovanje u natječajima i nagradnim igrama, putem e-maila ili pošte ili drugog komunikacijskog kanala kojeg ste prihvatili.

Ako će se Vaši osobni podaci koristiti u svrhe slanja individualnih (vama) prilagođenih reklama i promocija kroz stvaranja i održavanja korisničkog profila, o tome ćete unaprijed, dakle prije slanja takvih reklama i promocija, biti obaviješteni, te ćemo prije ovakve obrade osobnih podataka svakako zatražiti od vas poseban, izričit i informirani pristanak.

Vaše podatke ćemo po potrebi koristiti za analizu i poboljšanje efikasnosti naših internetskih usluga, oglašavanja, marketinga, istraživanja tržišta i prodajnih napora, kroz ankete ili upite druge vrste, ili na način koji će osigurati da se Vaši osobni podaci anonimiziraju, tj. ne mogu povezati s osobom.

Ostvarivanje prava ispitanika

U bilo kojem trenutku možete od nas zatražiti informaciju o svojim osobnim podacima koje obrađujemo ili zatražiti ispravak istih, možete zahtijevati prestanak korištenja ili brisanje svojih osobnih podataka ili povlačenje privole u sve ili samo neke svrhe (osim kada to nije moguće, npr. ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju), odnosno i prijenos podataka drugom voditelju obrade pod zakonskim uvjetima ili izvršiti odjavu primanja naših informativnih i promotivnih materijala.

Također možete i uložiti prigovor na korištenje svojih osobnih podataka u situacijama koje temeljimo na postojanju našeg legitimnog interesa, a svakako kada ih koristimo za potrebe izravnog marketinga.

S naše strane, u maksimalno mogućoj i razumnoj mjeri vodit ćemo računa da su Vaši osobni podaci koje ste nam stavili na raspolaganje ispravno evidentirani, ali je odgovornost za točnost istih na Vama i molimo Vas da ih redovito i pravovremeno ažurirate, odnosno dostavite nam zahtjev za promjenu ili ispravak.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korištenja osobnih podataka, možete se obratiti na e-mail adresu ili adresu sjedišta Društva navedene na web stranici ili na e-mail adresu: [email protected] ili prema uputi na dostavljenim promotivnim materijalima.

Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.

Po primitku Vaših zahtjeva traženu aktivnost ćemo provesti u primjerenom roku a najkasnije u roku 30 dana od zaprimanja, te Vas o istome po potrebi i izvijestiti, sve sukladno zakonu.

Djeca

U pravilu, ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili zakonskih skrbnika, izbrisat ćemo ih u najkraćem mogućem roku. Pri tom, vodit ćemo se smjernicama koje smo dobili od vas kao roditelja ili zakonskog skrbnika.

Ukoliko za neku svrhu ipak prikupljamo podatke o djeci u dobi u kojoj je sukladno važećim zakonima potreban pristanak roditelja na obradu njihovih osobnih podataka, o tome ćemo dati odgovarajuću informaciju i primijenit ćemo razumne mjera kako bismo utvrdili da djeca imaju pristanak roditelja ili zakonskog skrbnika.

Sigurnost podataka

Implementirali smo tehničke i organizacijske mjere kako bismo spriječili gubitak vaših podataka, izmjenu, krađu ili pristup neovlaštene treće strane, odnosno bilo kakvu neovlaštenu obradu.Pristup vašim osobnim podacima ograničen je samo na one zaposlenike kojima su te informacije nužne u pružanju naših usluga odnosno rješavanju Vašeg upita. Kontinuirano educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka. Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za predmetnu obradu i ne čuvamo ih dulje nego li je to potrebno, odnosno određeno zakonskim propisima.

Na našoj web stranici moći ćete ponekad pronaći poveznice na druge web stranice ili portale, a možemo vam ponuditi i značajke društvenih mreža koje omogućavaju dijeljenje osobnih podataka na društvenim mrežama. Naša je preporuka da se svakako prethodno upoznate s pravilima o zaštiti osobnih podataka tih portala ili društvenih mreža ili trećih osoba, kao i poduzetim mjerama sigurnosti istih, jer se ona mogu razlikovati od ovih Pravila i naših poduzetih mjera, a za što mi ne možemo biti odgovorni.

Ograničenje odgovornosti

Iako poduzimamo dostupne tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite osobnih podataka od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštene promjene ili dostupa ne možemo jamčiti da neki od osobnih podataka koje prikupljamo neće nikada biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ovih Pravila privatnosti.

Do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem osobnih podataka.

Budući da nemamo kontrolu nad osobnim podacima koje dostavljate prilikom pristupa ili korištenja drugih portala, odnosno izravno trećim osobama (npr. kod sudjelovanja u sponzoriranim aktivnostima), do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu koja može nastati vama ili trećim osobama zbog dostavljanja osobnih podataka.

Ažuriranje i izmjene

Zadržavamo pravo izmjene ili ažuriranja dijelova ovih Pravila u svakom trenutku i bez prethodne najave. Posjetite našu web stranicu s vremena na vrijeme kako biste bili upoznati s izmjenama ili ažuriranjem Pravila. Naznačit ćemo datum početka primjene aktualne verzije Pravila.

Ova Pravila su zadnji put izmijenjena 24.5.2018. godine.

Politika kolačića

Kako bi internetska stranica radila ispravno te kako bi ju se moglo unaprjeđivati u svrhu poboljšanja vašeg iskustva pregledavanja, potrebno je minimalnu količinu informacija (cookies) spremiti na vaše računalo. Više od 90% internetskih stranica koristi praksu kolačića te su po pravilima Europske unije obvezne zatražiti pristanak korisnika. Korištenjem ove internetske stranice pristajete na uporabu kolačića, čijim blokiranjem i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće biti funkcionalne

Što je kolačić?

Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako Vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu ili mobilnom uređaju. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promijeniti Vaše postavke internet preglednika da možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, pobrišete spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu ili mobilnom uređaju. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Ako onemogućite kolačiće, možda nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web stranicama.

Što su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju.

Što su stalni kolačići?

Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama.

Što su kolačići od prve strane?

Kolačići od prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-mjestu.

Što su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane dolaze s reklama drugih web-mjesta (kao što su skočne ili druge reklame) koje se nalaze na web-mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje Interneta u marketinške svrhe.

Koristi li ova web stranica kolačiće?

Da, s primarnim ciljem kako bi naše web stranice vam omogućile bolje korisničko iskustvo.

Kakve kolačiće koristi ova web stranica i zašto?

Privremeni kolačići (Session cookies) – su kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internetski preglednik. Mi koristimo “session cookies” kako bi unaprijedili korisničko iskustvo za vrijeme posjete.

Trajni kolačići (Persistent cookies) – obično imaju datum isteka daleko u budućnost i tako će ostati u vašem pregledniku dok ne isteknu ili dok ih ručno ne izbrišete. Mi koristimo trajne kolačiće kako bi bolje razumjeli navike korisnika, tako da možemo poboljšati internetsku stranicu prema Vašim navikama. Međutim, temeljem ovako prikupljenih podataka nije moguća identifikacija Vas kao korisnika, a prikupljeni podaci se koriste isključivo u statističke svrhe.

Da li na web stranici ima kolačića treće strane?

Ima nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće. Ovi kolačići nisu postavljeni od strane ove internetske stranice, ali neki služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju. Stoga informacije o zaštiti podataka s kojima ste ovdje upoznati vrijede samo za ovu internetsku stranicu, a zaštitu podataka od strane vanjskih servisa potrebno je provjeriti na njihovim službenim stranicama.

Trenutno omogućujemo:

Mjerenje posjećenosti

Ova web stranica koristi servise za mjerenje posjećenosti, to su: Google Analytics. Niti temeljem ovako prikupljenih podataka nije moguća identifikacija korisnika, a prikupljeni podaci se koriste isključivo u statističke svrhe Ako želite onemogućiti da vam navedeni servisi spremaju kolačiće, možete zabraniti za svaki servis na sljedećim linkovima:
Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Dodatne informacija oko isključivanja kolačića

Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise.

Više se možete informirati na sljedećim linkovima:

http://www.allaboutcookies.org/

http://www.youronlinechoices.eu/