Piškotki - Argeta

Piškotki

Većina veb-lokacija koristi kolačiće da bi obezbedila bolje korisničko iskustvo i pratila statistiku poseta. Oni predstavljaju praktično sredstvo za očuvanje svežeg i odgovarajućeg sadržaja koji je u skladu sa interesima i željama korisnika veb-lokacija. Upotrebom kolačića ocenjuje se efikasnost dizajna veb-lokacija, kao i prikladnost sadržaja i reklama koje se korisnicima nude na veb-lokacijama.

Karte, internet video zapisi i društvene mreže
Sadrže informacije za merenje broja korisnika i njihovo ponašanje, kao i veze do stranice ponuđača.